Zaakgericht werken

Naast mijn werkzaamheden voor DigitalQuality ben ik ook werkzaam als Technisch Consultant Informatisering binnen een gemeente. Binnen deze gemeente werken wij volledig zaakgericht.

Wat is zaakgericht werken?

Volgens Nora (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) is zaakgericht werken het volgende:

Zaakgericht werken is een procesgeoriënteerde manier van werken. Dit in tegenstelling tot een documentgeoriëntieerde manier van werken waarvan in overheidsorganisaties vaak sprake was voor de invoering van Zaakgericht werken. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat Zaakgericht werken samen gaat met digitaal werken en digitale bij de zaak horende informatie.

Naast de procesoriëntatie is zaakgericht werken altijd gericht op het realiseren en leveren van een resultaat. Dat resultaat wordt geleverd aan een klant of in termen van dienstoriëntatie een dienstafnemer. Dat kan een burger of bedrijf zijn, maar ook een andere overheidsorganisatie (extern) of een interne dienstafnemer zoals een medewerker of een afdeling.

In mijn rol als Technisch Consultant Informatisering help ik ‘interne klanten’ bestaande of nieuwe processen binnen de gemeente te vertalen naar een zaakgerichte aanpak en dit in het door ons gebruikte zaaksysteem zo in te richten dat deze processen volledig zaakgericht uitgevoerd kunnen worden.

Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

DigitalQuality heeft ruime ervaring

Wilt u zaakgericht gaan werken of bent u op zoek naar een zaaksysteem? Ik denk graag met u mee. Door mijn ruime ervaring weet ik dat het belangrijk is te weten dat geen enkel proces gelijk is en dus gedetailleerd gekeken moet worden naar de processtappen, statussen en uiteindelijke resultaten. Alleen op die wijze kan een zaaksysteem goed worden geïmplementeerd en kan er goed zaakgericht worden gewerkt.

Waarom zaakgericht werken?

Zaakgericht werken is een andere manier van werken (en denken) waarbij de klant centraal staat. De meeste organisaties die zaakgericht werken hebben als doel om de dienstverlening naar klanten/burgers te verbeteren. Daarnaast worden processen op een efficiëntere manier afgehandeld.

Zaakgericht werken stelt organisaties in staat om alle belanghebbenden doorlopend inzicht te geven in de actuele status van de zaak. Omdat zaken over het algemeen dienstverlenende processen zijn, is de belangrijkste belanghebbende in de meeste gevallen de klant (bij een gemeente is dit een burger of bedrijf). Een zaak kan dan bijvoorbeeld een klacht of een aanvraag zijn.

Er zijn meerdere redenen om zaakgericht te gaan werken, dit zijn naar mijn idee de belangrijkste:

  • Het tegelijk kunnen uitvoeren van dienstverlening, afhandeling, terugkoppeling en archivering
  • Uniform ontsluiten van informatie naar alle betrokkenen
  • Grip krijgen op processen en hun samenhang
  • Voldoen aan wet & regelgeving
  • Zaken (processen) effectiever en efficiënter afhandelen

Waarom DigitalQuality

Ik heb ruime ervaring met het nabouwen van software en applicaties, het nieuw ontwikkelen van software en applicaties op maat en andere ICT-oplossingen. Ik doe alles in eigen beheer en weet dus precies waar ik over praat. Door mij goed te verdiepen in uw processen en (interne) workflow denk ik met u mee en kunnen we samen een goede en passende applicatie bouwen specifiek voor uw bedrijf. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.